Kiến Tạo Bất Động Sản Nhân Văn - bền vững

Tin tức

Bình Thuận liên tiếp ra văn bản gỡ khó dự án, nhà đầu tư

2208-2023
Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Thuận vừa có văn bản số 3373/SKHĐT-HTĐT tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
 
Bình Thuận liên tiếp ra văn bản gỡ khó dự án, nhà đầu tư

Cụ thể, nhằm có cơ sở tổng hợp, phân loại kiến nghị của nhà đầu tư để báo cáo Tổ công tác 1279 xem xét giải quyết, Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa đề nghị cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, chính quyền các địa phương tiếp tục tăng cường đối thoại, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đồng thời chủ động tiếp nhận, phân loại khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của nhà đầu tư liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn Bình Thuận để gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực Tổ công tác 1279) theo dõi, tổng hợp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị doanh nghiệp, nhà đầu tư có dự án đầu tư tại Bình Thuận nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý, hàng năm về tình hình thực hiện dự án cũng như những khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất, kiến nghị (nếu có) gửi về Sở để giám sát, đánh giá theo quy định của Luật Đầu tư…

Vào đầu tháng 7/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1279 thành lập Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn Bình Thuận, được gọi tắt là Tổ công tác 1279.

Tổ công tác do Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng; Tổ phó gồm các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tổ công tác còn có sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi có các dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Bình Thuận liên tiếp ra văn bản gỡ khó dự án, nhà đầu tư

Theo Quyết định, Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có nhiệm vụ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh do các sở, ban, ngành, địa phương đang thụ lý hồ sơ nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, đảm bảo đúng trình tự và thời gian. Thực hiện rà soát các dự án đầu tư chậm triển khai do các vấn đề vướng mắc phát sinh để có phương án xử lý, tránh lãng phí nguồn lực đất đai, gây mất mỹ quan đô thị và an toàn công trình.

Tổ công tác còn có trách nhiệm rà soát nội dung bất cập, có sự chồng chéo, mâu thuẫn giữa các quy định pháp luật có liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc chung cho các dự án để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng.

Đến đầu tháng 8/2023, UBND tỉnh tiếp tục có công văn số 2860/UBND-KT giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Nội vụ nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

 

Tin Liên Quan