Kiến Tạo Bất Động Sản Nhân Văn - bền vững

Tin tức

Sắp có làn sóng đầu tư mới đổ bộ vào Khánh Hòa trong năm 2023

1502-2023
UBND tỉnh Khánh Hòa hiện đang phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phê duyệt các quy hoạch quan trọng trước ngày tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vào tỉnh, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 2/4/2023.
Sắp có làn sóng đầu tư mới đổ bộ vào Khánh Hòa trong năm 2023

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa báo cáo về tình hình triển khai các quy hoạch quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, đối với quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã trình hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh tại Tờ trình số 3879/TTr-SKHĐT ngày 13/10/2022 và đang thực hiện công tác giải trình, hoàn thiện nội dung hồ sơ quy hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý 1/2023.

Đối với điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040, UBND tỉnh Khánh Hòa đã trình Bộ Xây dựng thẩm định tại Tờ trình số 12745/TTr-UBND ngày 21/12/2022 và đang lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan để tổ chức thẩm định.

Riêng điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh Khánh Hòa đã trình Bộ Xây dựng thẩm định tại Tờ trình số 10124/TTr-UBND ngày 18/10/2022. Hiện nay đã hoàn thành việc lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan trước khi có văn bản thông báo kết thúc thẩm định.

Một quy hoạch quan trọng khác là quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm, UBND tỉnh Khánh Hòa đã trình Bộ Xây dựng thẩm định tại Tờ trình số 10268/TTr-UBND ngày 24/10/2022 và đang lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan để tổ chức thẩm định.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phê duyệt các quy hoạch quan trọng nêu trên trước ngày tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vào tỉnh, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 2/4/2023.

Đồng thời, UBND tỉnh đã chỉ đạo, đôn đốc UBND tỉnh các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn thành hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 để trình thẩm định và phê duyệt theo quy định.

 
 
 
 
 

Tin Liên Quan