Kiến Tạo Bất Động Sản Nhân Văn - bền vững

Tin tức

Thêm tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản khi có nhiều quy hoạch quan trọng sắp được phê duyệt trong năm 2023

1103-2023
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa phát đi Công văn số 1590/BKHĐT-QLQH về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Thêm tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản khi có nhiều quy hoạch quan trọng sắp được phê duyệt trong năm 2023
 

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết đến nay đã có một số quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt. Trong đó bao gồm quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, 6 quy hoạch ngành quốc gia, 1 quy hoạch vùng và 4 quy hoạch tỉnh.

Để đẩy nhanh tiến độ lập, thầm định, phê duyệt quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ quan tâm, chỉ đạo khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đảm bảo tiến độ và chất lượng quy hoạch.

Trong đó có việc hoàn thiện văn bản hướng dẫn pháp luật về quy hoạch; tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch; tăng cường trách nhiệm, phối hợp triển khai công tác lập quy hoạch.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ và chất lượng quy hoạch.

Cụ thể, đối với 4 quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đề nghị khẩn trương rà soát, chỉnh lý hồ sơ, đảm bảo thống nhất với quyết định được phê duyệt để cập nhật vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch theo quy định.

Đối với 23 quy hoạch tỉnh đã thẩm định xong, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ quy hoạch để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Đối với 17 quy hoạch tỉnh đã trình thẩm định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị khẩn trương phối hợp với Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh để tổ chức thẩm định theo quy định.

Các quy hoạch tỉnh còn lại đang xây dựng hoặc đang lấy ý kiến đề nghị tập trung nguồn lực để sớm hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định theo quy định,…

Dưới đây là danh mục quy hoạch dự kiến được phê duyệt trong năm 2023:

Thêm tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản khi có nhiều quy hoạch quan trọng sắp được phê duyệt trong năm 2023

Thêm tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản khi có nhiều quy hoạch quan trọng sắp được phê duyệt trong năm 2023

Thêm tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản khi có nhiều quy hoạch quan trọng sắp được phê duyệt trong năm 2023

Thêm tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản khi có nhiều quy hoạch quan trọng sắp được phê duyệt trong năm 2023

 
 
 
 
 

Tin Liên Quan