Kiến Tạo Bất Động Sản Nhân Văn - bền vững

Tin tức

Đất ghi ký hiệu chữ "T" trên sổ đỏ nghĩa là gì?

1609-2023
Xin hỏi, trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi mục đích sử dụng đất ghi chữ "T", không có thời hạn sử dụng có phải là đất ở không? Quy định về đất chữ "T" thế nào?
 

 

Đất ghi ký hiệu chữ T trên sổ đỏ nghĩa là gì?
 

 

Trả lời:

Đất "T" là một ký hiệu cho mục đích sử dụng đất ở, đất thổ cư. Đây là loại đất mà người dân có thể Xây nhà ở, xây dựng công trình.

Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp trước ngày 1/7/2004:

Việc cấp Giấy chứng nhận được thực hiện trong giai đoạn Luật đất đai năm 1993 có hiệu lực thi hành. Ngày 27/7/1995, Tổng cục Địa chính ban hành Quyết định số 499-QĐ/ĐC quy định mẫu sổ địa chính, sổ mục kê đất, sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ theo dõi biến động đất đai; trong đó, quy định loại đất với "mục đích để ở" ký hiệu bằng chữ "T".

Tuy nhiên, việc kết luận cụ thể nội dung ký hiệu loại đất (chữ “T”) trên Giấy chứng nhận đã cấp (có phải toàn bộ là đất ở hay không) phải dựa trên tình hình triển khai thực hiện công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận tại địa phương mới có thể kết luận được.

Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp từ ngày 1/7/2004 đến ngày 31/12/2004:

Việc cấp Giấy chứng nhận được thực hiện trong giai đoạn Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành. Theo Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban hành kèm theo Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 1/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Thông tư số 28/2004/TT-BTNMT ngày 1/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất thì không còn loại đất có ký hiệu chữ “T”.

Tin Liên Quan