Kiến Tạo Bất Động Sản Nhân Văn - bền vững

Tin tức

Bình Định điều chỉnh, bổ sung hàng loạt dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư

2410-2022
Ngày 20/10/2022, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 3410/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025.
Bình Định điều chỉnh, bổ sung hàng loạt dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư
 

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định đã điều chỉnh, bổ sung hàng loạt dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Theo đó, toàn tỉnh Bình Định có 213 dự án quy mô 11.546 ha, nay được điều chỉnh thành 509 dự án quy mô 6.985 ha.

Cụ thể, thành phố Quy Nhơn có 53 dự án quy mô 9.451 ha, nay được điều chỉnh thành 79 dự án với 1.394 ha; thị xã An Nhơn có 14 dự án quy mô 382 ha, nay được điều chỉnh thành 56 dự án quy mô 764 ha; huyện Tây Sơn có 16 dự án quy mô 152 ha, nay được điều chỉnh thành 31 dự án quy mô 524 ha; huyện Phù Mỹ có 5 dự án quy mô 81 ha, nay được điều chỉnh thành 99 dự án quy mô 972 ha.

Bên cạnh đó, huyện Phù Cát có 30 dự án quy mô 190 ha, nay được điều chỉnh thành 125 dự án quy mô 1.433 ha; huyện Tuy Phước có 20 dự án quy mô 390 ha, nay được điều chỉnh thành 33 dự án quy mô 723 ha; huyện An Lão có 4 dự án, nay được điều chỉnh thành 9 dự án; huyện Vĩnh Thạnh có 11 dự án, nay được điều chỉnh thành 21 dự án; huyện Vân Canh có 8 dự án, nay được điều chỉnh thành 6 dự án.

Đối với các dự án nhà ở xã hội, thành phố Quy Nhơn được điều chỉnh còn 24 dự án; thị xã Hoài Nhơn có 3 dự án; huyện Tây Sơn có 2 dự án; thị xã An Nhơn có 2 dự án; huyện Vân Canh có 1 dự án; huyện Tuy Phước có 1 dự án.

Riêng đối với các dự án tái định cư, tại thành phố Quy Nhơn có 12 dự án; huyện Hoài Ân có 22 dự án; huyện Vĩnh Thạnh có 2 dự án; huyện Vân Canh có 6 dự án; huyện An Lão có 2 dự án; huyện Tuy Phước có 13 dự án; huyện Tây Sơn có 10 dự án; thị xã Hoài Nhơn có 36 dự án; huyện Phù Cát có 12 dự án; huyện Phù Phù Mỹ có 9 dự án; thị xã An Nhơn có 21 dự án.

UBND tỉnh Bình Định giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch, thường xuyên theo dõi việc thực hiện.

Trong quá trình triển khai kế hoạch phát triển nhà ở, tùy theo tình hình thực tế có thể điều chỉnh kế hoạch, danh mục cho phù hợp với mục tiêu Chương trình phát triển nhà ở, tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

 
 
 

Tin Liên Quan