Kiến Tạo Bất Động Sản Nhân Văn - bền vững

Tin tức

Đô thị thành phố Nha Trang sẽ phát triển ra sao trong thời gian tới?

2006-2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt kế hoạch tổ chức lập chương trình phát triển đô thị thành phố Nha Trang đến năm 2040.
 

 

Đô thị thành phố Nha Trang sẽ phát triển ra sao trong thời gian tới?
 

 

Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa giao UBND thành phố Nha Trang tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt chương trình phát triển đô thị thành phố Nha Trang đến năm 2040 theo đúng trình tự và quy định của pháp luật.

Trong một diễn biến có liên quan, mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo chương trình phát triển đô thị tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đến năm 2030, Khánh Hòa là thành phố trực thuộc Trung ương với 9 đơn vị hành chính cấp huyện.

Giai đoạn đến năm 2025, toàn tỉnh có tỷ lệ đô thị hóa đạt 65%. Trong đó, thành phố Nha Trang hoàn thiện 100% các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại I thuộc tỉnh, các xã ngoại thành phấn đấu hoàn thiện tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của phường nội thành.

Thành phố Cam Ranh cơ bản đạt một số tiêu chuẩn, tiêu chí của đô thị loại II. Thị xã Ninh Hòa là đô thị loại IV, tiếp tục phấn đấu nâng cấp chất lượng đô thị, cơ bản đạt một số tiêu chí của đô thị loại III.

Thị xã Diên Khánh đạt đô thị loại IV. Huyện Vạn Ninh đạt tiêu chí, tiêu chuẩn của đô thị loại IV.

Huyện Cam Lâm được tập trung đầu tư phát triển đô thị mới Cam Lâm để định hướng phân loại đô thị tối thiểu là đô thị loại IV; cơ bản đạt một số tiêu chuẩn, tiêu chí của đô thị loại III trong giai đoạn này để đến năm 2030 có thể đạt được mục tiêu phân loại đô thị loại I.

Giai đoạn năm 2026 đến trước năm 2030, phấn đấu toàn tỉnh có tỷ lệ đô thị hóa đạt 70%.

Trong giai đoạn này, Khánh Hòa tiếp tục hoàn thiện tiêu chí là đô thị loại I - thành phố trực thuộc Trung ương; các đô thị trực thuộc tập trung thực hiện các dự án tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn còn thấp theo loại đô thị được quy hoạch.

Cụ thể, thành phố Nha Trang tiếp tục là đô thị loại I, đồng thời thành lập phường trên cơ sở các xã ngoại thành đã đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển.

Thành phố Cam Ranh hoàn thiện tiêu chí đô thị loại II, đồng thời cơ bản đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị để thành lập quận.

Thị xã Ninh Hòa hoàn thiện tiêu chí đô thị loại III, đồng thời cơ bản đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị để thành lập quận,…

 
 

Tin Liên Quan