Kiến Tạo Bất Động Sản Nhân Văn - bền vững

Tin tức

Thị trường vui trở lại, doanh thu kinh doanh bất động sản TP.HCM đạt hơn 80.800 tỷ đồng

0405-2024
Thị trường bất động sản có chiều hướng tăng tích cực khi các chính sách của Nhà nước phát huy hiệu quả, lãi suất ngân hàng giảm.

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2024 của Cục Thống kê TP.HCM cho biết, hoạt động thương mại dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (bán lẻ hàng hóa, dịch vụ lưu trú và ăn uống, dịch vụ lữ hành, dịch vụ khác) ước đạt 366.947 tỷ đồng, tăng 12,0% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu dịch vụ khác ước đạt 137.524 tỷ đồng, tăng 10,8%.

Chiếm hơn 58% trong doanh thu dịch vụ khác, doanh thu Bất động sản ước đạt 80.845 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ.

 

Thị trường vui trở lại, doanh thu kinh doanh bất động sản TP.HCM đạt hơn 80.800 tỷ đồng
 

 

kinh doanh bất động sản tiếp tục đóng góp khoảng 22% tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ của Thành phố

Cục Thống kê TP.HCM cho biết, thị trường bất động sản có chiều hướng tăng tích cực khi các chính sách của Nhà nước phát huy hiệu quả, lãi suất ngân hàng giảm.

Như vậy, so với con số 61.000 tỷ đồng trong quý 1, Thành phố đã thu thêm gần 19.800 tỷ đồng trong tháng 4/2024.

Với quy mô này, kinh doanh bất động sản tiếp tục đóng góp khoảng 22% tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ của Thành phố, đứng sau bán lẻ hàng hóa.

Từ ngày 01/01 đến ngày 20/4/2024, Thành phố cấp phép 15.874 doanh nghiệp với vốn đăng ký đạt 128.944 tỷ đồng, tăng 7,6% về giấy phép và giảm 10,8% về vốn so với cùng kỳ

Số lượng doanh nghiệp cấp phép ngành kinh doanh bất động sản đạt 395 đơn vị và vốn đăng ký đạt 23.972 tỷ đồng, giảm 6,6% về cấp phép và tăng 145,7% về vốn.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố trong 4 tháng đầu năm 2024 ước tăng 7,5% so với cùng kỳ, trong đó thu từ khu vực kinh tế đều tăng góp phần thu nội địa tăng 17%, riêng thu từ dầu thô giảm 10% và thu từ xuất nhập khẩu giảm 14,8%.

Ngược lại, chi ngân sách địa phương ước tăng 8,6%, trong đó chi thường xuyên giảm 17,3% so với cùng kỳ.

 
 

Tin Liên Quan