Kiến Tạo Bất Động Sản Nhân Văn - bền vững

Tin tức

Danh sách 80 phường ở TP.HCM phải sắp xếp từ nay đến năm 2030

0612-2023
Từ nay đến năm 2030, TP.HCM không phải sắp xếp các quận, huyện nhưng có 80 phường sẽ phải sắp xếp lại chỉ còn 38 phường.
Danh sách 80 phường ở TP.HCM phải sắp xếp từ nay đến năm 2030
 

TP.HCM sẽ có 80 phường phải sắp xếp lại thành 38 phường

UBND TP.HCM vừa có tờ trình gửi Bộ Nội vụ về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Theo nội dung này, trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, TP.HCM sẽ không phải sắp xếp các quận, huyện. Theo quy định sẽ có 129 xã, phường, thị trấn thuộc diện sắp xếp nhưng có 49 đơn vị diện đặc thù không phải sáp nhập, 80 phường còn lại sẽ phải sắp xếp để giảm xuống còn 38 phường.

Cụ thể, quận 3 có bốn phường phải sắp xếp là 9 nhập với 10 thành phường 9; 12 nhập với 13 thành phường 12.

Quận 4 có sáu phường phải sáp nhập là 6 với 9; 8 và 10; 14 với 15, thành các phường 9, 8 và 15.

Quận 5 có tám phường phải sắp xếp, gồm 2 với 3; 5 và 6; 7 nhập với 8; 10 và 11, thành các phường 2, 5, 7, 11.

Quận 6 có 11 phường phải sáp nhập gồm: 2, 6 và một phần phường 5 thành phường 2; 1 nhập với 3, 4 thành phường 1; 9 nhập với một phần phường 5 thành phường 9; 11 nhập với một phần phường 10 với tên gọi phường 11; 14 và một phần phường 13 thành phường 14.

Quận 8 có phường 1, 2, 3 sáp nhập thành phường Rạch Ông; 8, 9, 10 thành phường Hưng Phú; 11, 12, 13 thành phường Xóm Củi.

Quận 10 có nhập phường 6 và 7 thành phường 6; 5 và 8 thành phường 8; 10 và 11 thành phường 10.

Quận 11 có 11 phường, gồm 1 và 2 thành phường 1; 4, 6 và 7 thành phường 7; 8 với 12 thành phường 8; 9 và 10 thành phường 10; 11 với 13 thành phường 11.

Quận Bình Thạnh có 13 phường phải sắp xếp là 1 và 3 thành phường 1; 5 và một phần phường 6 thành phường 5; 7 và một phần phường 6 thành phường 7; 11 với một phần phường 13 thành phường 11; 2 và 15 thành phường 15; 19 và 21 thành phường 19; 14 và 24 thành phường 24.

Quận Gò Vấp sáp nhập 1, 4, 7 thành phường 1; 8 và 9 thành phường 8; 14 với một phần phường 13 thành phường 14; 15 với một phần phường 13 thành phường 15.

Quận Phú Nhuận nhập 3 và 4 thành phường 4; 15 với 17 thành phường 15.

Theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội những đơn vị không đạt hai tiêu chí này phải sắp xếp gồm: phường (thuộc quận) có dân số từ 15.000 người trở lên và diện tích 5,5 km2 trở lên; xã là 5.000 người đến 8.000 người trở lên, diện tích từ 30 km2.

Tham khảo: Bản đồ quy hoạch TP.HCM

 
 

Tin Liên Quan