Kiến Tạo Bất Động Sản Nhân Văn - bền vững

Tin tức

Lâm Đồng cần thêm quỹ đất để triển khai nhiều dự án lớn

0306-2023

Lâm Đồng cần thêm quỹ đất để triển khai nhiều dự án lớn

Do chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của tỉnh nên UBND tỉnh Lâm Đồng đã kiến nghị bổ sung thêm quỹ đất để phát triển đô thị, triển khai các dự án lớn.

Lâm Đồng cần thêm quỹ đất để triển khai nhiều dự án lớn
 
 
 
 
 
 
 

Ảnh minh họa

Quỹ đất được phân bổ thấp

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, cho biết ngày 09/03/2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 326/QĐ-TTg về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025.

Trong đó, chỉ tiêu đất phi nông nghiệp trong quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia đến năm 2030 phân bổ cho tỉnh Lâm Đồng chỉ được 70.478ha/978.120ha (chiếm 7,2% diện tích tự nhiên, tăng 12.832ha so với hiện trạng năm 2020). Chỉ tiêu đất đô thị được phân bổ 106.356ha là quá thấp theo nhu cầu phát triển của tỉnh trong những năm tiếp theo.

Thực hiện quyết định nói trên, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 cho địa bàn 12 huyện, thành phố.

Tuy nhiên, do chỉ tiêu phân bổ cho tỉnh là quá thấp nên sau khi phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho 12 huyện, thành phố thuộc tỉnh, UBND các huyện gặp rất nhiều khó khăn trong việc trong việc cân đối chỉ tiêu sử dụng đất cho các công trình, dự án trong quy hoạch. Trên thực tiễn có nhiều công trình, dự án cần triển khai thực hiện nhưng chỉ tiêu được phân bổ rất thấp.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, cho biết thêm đến năm 2022 một số chỉ tiêu sử dụng đất trên địa bàn tỉnh thực hiện chưa đạt so với chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/03/2022.

Nguyên nhân chỉ tiêu sử dụng đất năm 2022 thực hiện thấp do quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 của cấp huyện chưa được phê duyệt nên nhiều công trình dự án có nhu cầu sử dụng đất nhưng chưa được đưa vào kế hoạch hàng năm của cấp huyện để triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, tác động từ dịch bệnh Covid - 19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đó làm chậm quá trình triển khai đầu tư các dự án, công trình đã xác định trong giai đoạn 2021 - 2022.

Mặc dù chỉ tiêu sử dụng đất năm 2022 thực hiện thấp nhưng chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp giai đoạn 2023 - 2025 hiện chỉ còn 5.587 ha, do đó chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của tỉnh.

Cụ thể đối với đất khu công nghiệp, chỉ tiêu phân bổ chỉ còn 121ha nhưng nhu cầu sử dụng đất từ nay đến năm 2025 cần thêm khoảng 815ha.

Riêng với đất phát triển hạ tầng, chỉ tiêu phân bổ chỉ còn 2.000ha nhưng nhu cầu sử dụng đất từ nay đến năm 2025 cần thêm khoảng 11.483ha.

Lâm Đồng cần thêm quỹ đất để triển khai nhiều dự án lớn

Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đề ra mục tiêu đến năm 2030 tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 58,8%. Do đó, cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu sử dụng đất đến 2030 trên địa bàn tỉnh.

Đề xuất bổ sung thêm quỹ đất đến năm 2030

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, hiện nay tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn đạt dưới 40%. Mới đây, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đề ra mục tiêu đến năm 2030 tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 58,8%. Do đó, cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu sử dụng đất đến 2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với diện tích đất nông nghiệp, Sở đề xuất giảm 29.831ha so với chỉ tiêu quốc gia phân bổ.

Đối với diện tích đất phi nông nghiệp, Sở đề xuất tăng thêm 29.831ha so với chỉ tiêu quốc gia phân bổ. Diện tích tăng thêm này nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng, công nghiệp, các khu đô thị trung tâm.

Cụ thể, bổ sung 1.248ha để tỉnh phát triển khu công nghiệp Nam Lâm Đồng, khu công nghiệp Tân Rai, khu công nghiệp Lộc Châu - Đại Lào. Đối với đất phát triển hạ tầng, đề xuất tăng thêm 14.225ha để xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh và các công trình cấp huyện. Đối với đất đô thị, đề xuất bổ sung thêm 9.953ha để phát triển các khu đô thị trung tâm.

Chỉ tiêu để triển khai đầu tư các công trình trọng điểm gồm: Khu du lịch Đankia – Suối Vàng; khu trung tâm Hòa Bình; khu du lịch hồ Prenn; xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh; khu du lịch núi Sapung; khu đô thị Liên Khương – Prenn; khu đô thị Nam sông Đa Nhim;…

 
 

Tin Liên Quan