Kiến Tạo Bất Động Sản Nhân Văn - bền vững

Tin tức

Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch thành đô thị vệ tinh vùng TP.HCM, đạt tiêu chuẩn đô thị loại II vào năm 2030

2511-2023
Thông tin này được đề cập trong hội nghị thẩm định Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2045 do Bộ Xây dựng tổ chức.
Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch thành đô thị vệ tinh vùng TP.HCM, đạt tiêu chuẩn đô thị loại II vào năm 2030
 

Cụ thể, báo cáo tóm tắt thuyết minh Nhiệm vụ, đại diện đơn vị tư vấn cho biết phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, với tổng diện tích 37.678ha.

Ranh giới cụ thể được giới hạn như sau: phía Bắc giáp huyện Long Thành và sông Đồng Nai, bên kia sông là khu vực Cát Lái thuộc thành phố Thủ Đức; phía Đông giáp huyện Long Thành và một phần khu vực Mỹ Xuân, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; phía Tây giáp huyện Nhà Bè, TP.HCM; phía Nam giáp huyện Cần Giờ, TP.HCM.

Thời hạn lập quy hoạch giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030, dài hạn đến năm 2045.

Mục tiêu lập điều chỉnh quy hoạch chung nhằm mục đích cụ thể hóa các định hướng quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Chỉ Minh và quy hoạch tỉnh Đồng Nai.

Về tính chất, Nhơn Trạch giữ nguyên tính chất đã xác định tại Quy hoạch chung năm 2016, cập nhật các yếu tố tác động từ vùng Thành phố Hồ Chí Minh, quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Đô thị mới Nhơn Trạch hướng tới trở thành trung tâm tổng hợp cấp tỉnh, là đô thị vệ tinh vùng Thành phố Hồ Chí Minh; trung tâm công nghệ sạch, công nghiệp đa ngành, đổi mới sáng tạo, dịch vụ công nghiệp và Logistics, trung tâm giải trí và du lịch cảnh quan sinh thái của vùng; là đầu mối giao thông cấp vùng về đường bộ, đường sắt, đường thủy đường hàng không, cửa ngõ kết nối quốc tế, cực phát triển trọng điểm phía Đông, có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Dự báo quy mô dân số toàn đô thị đến năm 2030 khoảng 400.000 - 430.000 người. Đến năm 2045, dân số toàn đô thị khoảng 700.000 - 730.000 người. Về quy mô đất đai, dự báo đến năm 2030, đất xây dựng dân dụng khoảng 3.688 - 4.282ha. Đến năm 2045, đất xây dựng dân dụng khoảng 5.788 - 7.282ha.

Tham khảo bản đồ quy hoạch Nhơn Trạch 2030

Tại hội nghị, các chuyên gia thành viên Hội đồng nhất trí với lý do, sự cần thiết điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2045, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến giúp đơn vị tư vấn nâng cao chất lượng Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ.

Trong đó, cần làm rõ thêm các căn cứ pháp lý lập quy hoạch; cập nhật cơ sở pháp lý liên quan đến tổ chức, sắp xếp đơn vị hành chính; đánh giá cụ thể những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt và những nguyên nhân cụ thể của những tồn tại, bất cập đó; xác định các giai đoạn phát triển đô thị Nhơn Trạch phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh và của vùng; chú trọng công tác quản lý, bảo vệ rừng ngập mặn, đất lâm nghiệp; bảo vệ cảnh quan các lưu vực sông trên địa bàn; cập nhật các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh có liên quan đang được lập, phê duyệt; chú trọng công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh quốc phòng.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn tổng hợp các ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng, bổ sung một số ý kiến và đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng rà soát, đánh giá việc triển khai các quy hoạch đã được phê duyệt, qua đó nêu rõ những kế thừa những ưu điểm của các quy hoạch cũ và đề xuất những định hướng điều chỉnh phù hợp; làm rõ tính chất, động lực phát triển của đô thị Nhơn Trạch; xác định rõ phạm vi ranh giới lập quy hoạch, cơ sở khoa học của tính toán, dự báo quy mô dân số; hoàn thiện hồ sơ Nhiệm vụ để UBND tỉnh Đồng Nai trình Thủ tướng Chính phủ xem xét theo quy định.

 
 

Tin Liên Quan