Kiến Tạo Bất Động Sản Nhân Văn - bền vững

Phát triển bền vững

Mục tiêu trọng tâm 2021 - 2031

Mục tiêu trọng tâm 2021 - 2031

Sản phẩm: Phát triển quỹ đất sạch, pháp lý rõ ràng tập trung vào 03 lĩnh vực bất động sản dân dụng, bất động sản công nghiệp và bất động sản thương mại với mục đích xuyên suốt là "kiến tạo bất động sản nhân văn - bền vững".
Doanh nghiệp: Gia tăng giá trị doanh nghiệp hướng tới mục tiêu 1 tỷ USD.
Công nghệ: Xây dựng và tối ưu nền tảng công nghệ hiện đại phục vụ quản trị và vận hành hệ thống hiệu quả .
Con người: Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chính trực - chủ động - chuyên nghiệp - nhân văn.
Bền vững: Kiến tạo bất động sản với giá trị nhân văn cho cộng đồng & bền vững cho tương lai. 

Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp

Tập Đoàn  Đại Thành Công  luôn thấu hiểu nhân viên, khách hàng, nhà đầu tư và đối tác chiến lược

+ Kiên định với sứ mệnh

+ Liên tục đổi mới, xây dựng tinh thần doanh nghiệp

+ Thông tin minh bạch kịp thời

+ Phân quyền trách nhiệm và chia sẻ thành công

Mọi hoạt động của nhân viên đều dựa trên giá trị cốt lõi: Khách hàng là trung tâm, chuyên nghiệp và sáng tạo trong công việc, thân thiện trong cuộc sống và luôn luôn hướng đến tương lai.

Bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường

Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong quá trình hướng đến sự phát triển bền vững, Tập Đoàn Đại Thành Công luôn chú trọng triển khai những khu đô thị lấy mảng xanh làm nền tảng. Tập trung phát triển hệ sinh thái bền vững tại các dự án, mật độ cây xanh, công viên luôn chiếm hơn 60% trên tổng diện tích xây dựng.

Cảnh quan môi trường luôn đảm bảo sự trong lành, sạch sẽ với hệ thống xử lý rác thải hiện đại tại mỗi khu đô thị.

Hoạt động cộng đồng

Hoạt động cộng đồng

Trách nhiệm cộng đồng luôn được ưu tiên hàng đầu và là một chính sách nhất quán, xuyên suốt chiều dài lịch sử của Tập Đoàn Đại Thành Công. Tập đoàn thường xuyên tổ chức các lễ hội âm nhạc, giải trí, thể thao tại các khu đô thị, cùng với đó là các chương trình thiện nguyện, văn hóa góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân địa phương nơi Tập đoàn đến phát triển dự án và lan tỏa trên phạm vi cả nước.