Kiến Tạo Bất Động Sản Nhân Văn - bền vững

Tin tức

Số phận các dự án đầu tư chậm tiến độ tại Bình Thuận sẽ ra sao?

0304-2024
Ông Đoàn Anh Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa chủ trì họp nghe báo cáo kết quả rà soát các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước chậm triển khai, chậm đưa đất vào sử dụng trên địa bàn tỉnh.
Số phận các dự án đầu tư chậm tiến độ tại Bình Thuận sẽ ra sao?
 

Tại cuộc họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 1.633 dự án đầu tư còn hiệu lực. Trong đó, có 1.234 dự án đã triển khai đưa vào hoạt động (75,57%); 198 dự án đang triển khai xây dựng (12,12%) và 201 dự án chưa triển khai (12,3%).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng với các sở, ngành liên quan và các địa phương đã triển khai một số công việc như thống kê danh mục các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh, theo từng lĩnh vực.

Qua đó, đề xuất phương án giải quyết để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ và gia hạn tiến độ sử dụng đất cho 28 dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã rà soát, làm việc với các chủ dự án chậm triển khai, qua đó xử phạt 5 tổ chức với số tiền 380 triệu đồng, kiến nghị thu hồi, chấm dứt hoạt động 01 dự án.

Tại cuộc họp, ông Đoàn Anh Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho rằng, nhiều nhiệm vụ liên quan theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh chưa được cơ quan triển khai nghiêm túc. Trong đó, nhiều dự án chậm triển khai, kéo dài rất lâu, không có lý do chính đáng, không tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, vi phạm các quy định về đầu tư, về đất đai nhưng không đề xuất chấm dứt hoạt động dự án và đề xuất thu hồi đất,...

Để xử lý hiệu quả tình trạng các dự án ngoài ngân sách chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng kéo dài nhiều năm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát lại các dự án, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 306/TB-UBND ngày 27/9/2023.

Trong đó, thống kê rõ những việc đã, đang, chưa thực hiện, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương đối với các nhiệm vụ đang và chưa triển khai, thời gian dự kiến hoàn thành. Trên cơ sở đó, có văn bản đôn đốc cụ thể từng đơn vị.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục làm việc với chủ đầu tư các dự án, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương triển khai các nội dung đã cam kết đầu tư, sớm đưa các dự án đi vào hoạt động. Đặc biệt phải xử lý hành chính đối với các dự án vi phạm về tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận thống nhất thành lập Tổ công tác liên ngành để tổng rà soát lại các dự án chậm tiến độ. Trên cơ sở đó đề xuất xử lý cụ thể từng dự án.

Ông Dũng yêu cầu lập danh mục các dự án chậm tiến độ từ 5 năm trở lên và các dự án chậm tiến độ chưa quá 5 năm chưa được gia hạn tiến độ thực hiện dự án, thời gian sử dụng đất.

Trong đó, đối với các dự án đủ điều kiện chấm dứt hoạt động theo quy định thì trình UBND tỉnh cho chủ trương chấm dứt hoạt động dự án. Đối với các dự án có khó khăn, vướng mắc do yếu tố bất khả kháng, đủ điều kiện cho gia hạn sử dụng đất và chưa đủ điều kiện chấm dứt hoạt động thì xem xét thực hiện gia hạn thời gian sử dụng đất theo đúng quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm khẩn trương rà soát các dự án đã được gia hạn tiến độ đầu tư và gia hạn thời gian sử dụng đất nhưng đã hết thời gian gia hạn để thực hiện trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động đầu tư theo quy định và phải thông báo cho nhà đầu tư biết.

 
 

Tin Liên Quan