Kiến Tạo Bất Động Sản Nhân Văn - bền vững

Tin tức

Lâm Đồng lên kế hoạch lập nhiều quy hoạch quan trọng, tác động lớn đến thị trường bất động sản

1305-2023
Ngày 11/5/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch số 4111/KH-UBND về việc triển khai lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 – 2025. Đây là những quy hoạch quan trọng, tác động lớn đến việc phát triển kinh tế - xã hội cũng như thị trường Bất động sản trên địa bàn tỉnh.
 
Lâm Đồng lên kế hoạch lập nhiều quy hoạch quan trọng, tác động lớn đến thị trường bất động sản

Theo kế hoạch, trong năm 2023, Lâm Đồng sẽ hoàn thành việc lập, trình thẩm định và phê duyệt 6 đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện gồm: Bảo Lâm; Di Linh; Đức Trọng; Đam Rông; Đơn Dương; Lạc Dương.

Đối với quy hoạch chung đô thị, trong năm 2023 Lâm Đồng sẽ hoàn thành việc lập, trình thẩm định, phê duyệt 11 đồ án quy hoạch chung đô thị gồm: Quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040; điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045; điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Liên Nghĩa (mở rộng), huyện Đức Trọng đến năm 2035; điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên đến năm 2035; điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Hòa Ninh, huyện Di Linh.

Ngoài ra còn có điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm; điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Lộc An, huyện Bảo Lâm; quy hoạch chung đô thị Đạ Rsal (dự kiến) huyện Đam Rông; điều chỉnh quy hoạch thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai; điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phước Cát, huyện Cát Tiên.

Trong giai đoạn 2024 - 2025, Lâm Đồng thực hiện rà soát, điều chỉnh đối với các đồ án quy hoạch chung đô thị đến kỳ điều chỉnh để phù hợp với tình hình, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cụ thể, quy hoạch chung thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương; quy hoạch chung thị trấn Magađagui, huyện Đạ Huoai.

Riêng về quy hoạch phân khu tại thành phố Đà Lạt, trong năm 2023, Lâm Đồng sẽ hoàn thành việc lập, trình thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và đang triển khai lập đồ án quy hoạch.

Trong giai đoạn 2024 – 2025, tỉnh triển khai điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu, lập mới các đồ án quy hoạch phân khu sau khi đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận được phê duyệt.

Dưới đây là danh sách các đồ án quy hoạch sẽ được Lâm Đồng thực hiện trong giai đoạn 2023 – 2025:

Lâm Đồng lên kế hoạch lập nhiều quy hoạch quan trọng, tác động lớn đến thị trường bất động sản

Lâm Đồng lên kế hoạch lập nhiều quy hoạch quan trọng, tác động lớn đến thị trường bất động sản

Lâm Đồng lên kế hoạch lập nhiều quy hoạch quan trọng, tác động lớn đến thị trường bất động sản

Lâm Đồng lên kế hoạch lập nhiều quy hoạch quan trọng, tác động lớn đến thị trường bất động sản

 
 

Tin Liên Quan