Kiến Tạo Bất Động Sản Nhân Văn - bền vững

Tin tức

Quy hoạch tỉnh Bình Thuận vừa được thông qua có gì đặc biệt?

1310-2023
HĐND tỉnh Bình Thuận vừa thông qua quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Quy hoạch tỉnh Bình Thuận vừa được thông qua có gì đặc biệt?

Theo đó, quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có mục tiêu tổng quát là không ngừng nâng cao đời sống và phúc lợi xã hội cho người dân, đảm bảo mọi người dân dễ dàng tiếp cận các cơ hội phát triển và hưởng thụ thành quả của quá trình phát triển.

Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Huy động và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực; phát triển toàn diện trên cơ sở tạo lập một hệ sinh thái phát triển hiện đại và bền vững; phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo thúc đẩy tăng trưởng xanh, hình thành nền kinh tế ít chất thải, trọng tâm là phát triển 03 trụ cột;...

Đối với phương án phát triển hệ thống đô thị, đến năm 2030, Bình Thuận có 16 đô thị. Trong đó có 1 đô thị loại II (thành phố Phan Thiết), 1 đô thị loại III (thành phố La Gi), 3 đô thị loại IV (Phan Rí Cửa, Liên Hương, Võ Xu), 11 đô thị loại V.

Bình Thuận sẽ nghiên cứu mở rộng không gian phát triển thành phố Phan Thiết về phía Bắc (thuộc Hàm Thuận Bắc) và phía Tây (thuộc Hàm Thuận Nam). Đồng thời phát triển thêm 03 đô thị, bao gồm: đô thị Vĩnh Tân thuộc huyện Tuy Phong, đô thị Sơn Mỹ thuộc huyện Hàm Tân và đô thị Phú Quý.

Tỉnh cũng từng bước đáp ứng yêu cầu đồng bộ, hiện đại về hạ tầng của các đô thị, nhất là các trung tâm huyện lỵ; hình thành một số khu đô thị mới, khu đô thị chức năng hiện đại, trước hết là hình thành khu đô thị sân bay Phan Thiết, đô thị Vĩnh Tân, đô thị Sơn Mỹ.

Đối với phương án phát triển mạng lưới giao thông, Bình Thuận sẽ xây dựng mới, nâng cấp cải tạo các trục giao thông kết nối với mạng lưới giao thông quan trọng quốc gia đến các khu đô thị, du lịch, các khu, cụm công nghiệp và các khu vực tiềm năng phát triển của tỉnh.

Tỉnh cũng đầu tư 07 tuyến giao thông kết nối liên thông với đường bộ cao tốc đạt tiêu chuẩn tối thiểu đường cấp III đồng bằng, quy mô tối thiểu 2 làn xe; 06 tuyến giao thông chính kết nối đến cảng hàng không Phan Thiết, Khu du lịch quốc gia Mũi Né; phát triển 05 tuyến giao thông phục vụ phát triển dịch vụ logistics tại khu vực Cảng biển Vĩnh Tân...

Để thực hiện, Bình Thuận đã đề ra 6 nhóm giải pháp chủ yếu, gồm: Huy động, sử dụng nguồn lực, thu hút đầu tư; Phát triển nguồn nhân lực; Giải pháp về môi trường, khoa học và công nghệ; Giải pháp về cơ chế, chính sách liên kết phát triển; Giải pháp về huy động nguồn lực đất đai; Giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch.

 
 
 

Tin Liên Quan