Kiến Tạo Bất Động Sản Nhân Văn - bền vững

Tin tức

Những huyện, xã nào ở Đồng Nai phải sắp xếp, lộ trình thực hiện sẽ ra sao?

0711-2023
Trong giai đoạn 2023 – 2025, tỉnh Đồng Nai sau khi sắp xếp vẫn giữ nguyên 11 đơn vị hành chính cấp huyện nhưng giảm 11 đơn vị hành chính cấp xã so với hiện nay.
Những huyện, xã nào ở Đồng Nai phải sắp xếp, lộ trình thực hiện sẽ ra sao?
 

Các đơn vị hành chính cấp xã sẽ sắp xếp tại TP. Biên Hoà (hinh vẽ minh hoạ)

Theo Báo Đồng Nai, quyền chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức vừa ký ban hành phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, sau khi tiến hành sắp xếp, tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên 11 đơn vị hành chính cấp huyện (9 huyện và 2 thành phố) nhưng sẽ giảm 11 đơn vị hành chính cấp xã (từ 170 như hiện nay xuống còn 159).

Cụ thể, tại huyện Vĩnh Cửu, sẽ nhập diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hiếu Liêm vào xã Trị An. Xã mới dự kiến lấy tên là Trị An, trụ sở làm việc tại UBND xã Trị An hiện nay.

Tại TP. Biên Hòa, sẽ nhập, điều chỉnh diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Hòa Bình vào phường Quang Vinh. Đồng thời, điều chỉnh một phần KP.10, phường Tân Phong vào phường Quang Vinh do phân bố dân cư không hợp lý.

Phường mới dự kiến lấy tên là Quang Vinh, trụ sở đặt tại UBND phường Quang Vinh.

Cũng tại Biên Hòa, sẽ điều chỉnh diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thanh Bình và phường Quyết Thắng vào phường Trung Dũng. Đồng thời, điều chỉnh một phần KP.10, phường Tân Phong vào phường Trung Dũng do phân bố dân cư không hợp lý.

Sau khi sáp nhật, phường mới lấy tên là Trung Dũng, trụ sở đặt tại UBND phường Quyết Thắng.

Tại TP.Long Khánh, nhập diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Xuân Trung và Xuân Thanh vào phường Xuân An.

Phường mới sẽ có tên là Xuân An, trụ sở tại UBND phường Xuân An hiện nay.

Các đơn vị cấp xã được khuyến khích sắp xếp trong giai đoạn 2023 – 2025 còn lại gồm: Bình Hòa, Tân Bình (huyện Vĩnh Cửu); Phú Trung,Phú Sơn, Núi Tượng, Phú Lập, Nam Cát Tiên (huyện Tân Phú); các phường: Tân Tiến, Tân Mai, Tam Hòa, Bình Đa (TP.Biên Hòa).

Theo kế hoạch, trong năm 2023, tỉnh Đồng Nai sẽ rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính.

Năm 2024 hoàn thành việc sắp xếp cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tập trung giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ tổ chức ở ĐVHC chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

Năm 2025, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Hoàn thành việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của công dân, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới, tên gọi của các đơn vị mới sắp xếp.

Hoàn thành việc lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới với từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

 
 

Tin Liên Quan